Curriculum

School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland

Opleiding tot therapeutisch evolutionair astroloog

STHEAN

Curriculum

 

De opleiding tot therapeutisch evolutionair astroloog is dusdanig opgebouwd dat na het leggen van de fundamenten in de Inleidende Module EA in daarop aansluitende vervolgmodulen toegewerkt wordt naar een zo volledig mogelijk pakket aan specifiek evolutionair astrologische duidingsvaardigheden. 

Het transpersoonlijke model van de psyche dat de opleiding hanteert bij het onderwijzen van deze therapeutische vaardigheden is ontstaan uit een samenvloeien van de inzichten uit veertig jaar regressietherapie (Morris Netherton, Roger Woolger, Paticia Walsh, Hans ten Dam, Rob Bontenbal, Ronald van der Maesen e.a.) en de psychosynthese van Roberto Assagioli. De opleiding besteedt geen aandacht aan psychologisch georiënteerde astrologie omdat het model van de psyche waar deze vormen van astrologie op zijn gebaseerd geen ruimte biedt voor de centrale idee van de evolutionaire astrologie, nl. een thematische zielsontwikkeling over een meerderheid van levens.

Dit betekent niet dat psychologische kennis niet belangrijk zou zijn. Het betekent dat de evolutionaire astrologie het energetisch krachtenveld dat bekend staat als psyche duidt als instrument tot het verwerkelijken van de zielsintenties. Zij gaat er bovendien vanuit dat dit veld slechts begrepen kan worden vanuit de zielsintenties. Zijn die intenties begrepen, zo leert de evolutionaire astrologie, dan zijn tevens de aard en werking van de psyche duidelijk.

Het curriculum van de school is in zijn geheel te zien op de website van de Online Opleiding die in de loop van 2018 aan bestaande en toekomstige studenten van de school bekend zal worden gemaakt.