Docent

School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland

STHEAN

 

De docent

Mijn naam is Michael De Baker, geboren op 26 juni 1957. Ik verzorg de opleiding tot therapeutisch evolutionair astroloog aan de STHEAN in Almere.

Ik sta als docent geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. (C.R.K.B.O. – www.crkbo.nl)

Aanvankelijk opgeleid als muziekpedagoog, orthopedagoog, leraar Engels en regressietherapeut, ben ik vanaf midden jaren negentig in toenemende mate de astrologie in mijn werk gaan betrekken. Mijn status als autodidact astroloog hield op toen ik bij Mark Jones, leerling van Jeffrey Green, afstudeerde als evolutionair astroloog aan zijn Pluto School. Kort daarna ben ik in Nederland begonnen met het verzorgen van cursussen evolutionaire astrologie, hetgeen is uitgemond in de STHEAN als beroepsopleiding.

Mijn spirituele ontwikkeling is beïnvloed door het Taoïsme, het Boeddhisme, door Paramahansa Yogananda, Jiddu Krishnamurti en vele anderen.