Facebook

Facebook pagina’s

De STHEAN heeft twee Facebook-pagina’s: een openbare en een besloten pagina voor studenten.

De openbare Facebookpagina is te vinden door het volgen van de volgende link

https://www.facebook.com/School-voor-Therapeutische-Evolutionaire-Astrologie-Nederland-STEAN-634977043244925/

Ook heeft de opleiding een besloten Facebookpagina waar studenten van gedachten kunnen wisselen, vragen stellen et cetera. Bij deelname aan een module krijgt de student, mocht hij/zij daar prijs op stellen, toegang tot deze pagina. Wanneer hij/zij de studie onderbreekt wordt de student automatisch uitgeschreven en heeft hij/zij geen toegang meer tot de pagina.

Wie aanvankelijk niet maar later wel gebruik wenst te maken van deze besloten Facebook pagina voor studenten aan de school, kan een mail sturen naar michaeldebaker896gmail.com en die wens kenbaar maken. De student ontvangt daarop per mail een link die toegang verschaft tot de besloten pagina. 

Op deze besloten Facebookpagina zijn onder de kop Bestanden de volgende documenten te vinden:

  • STHEAN Literatuurlijst
  • STHEAN Lesrooster 2016-2017
  • STHEAN Evaluatieformulier
  • Astrofocus artikelen juni 2015 (Carl Jung); december 2015 (Amy Winehouse) & maart 2016 (Christine Jorgensen)
  • ASAScoop artikel oktober 2015 Astrologie van de Toekomst
  • Zodiac template double-sided
  • Artikel De Maan in de EA

 Vanaf najaar 2018, wanneer de school haar curriculum uitsluitend nog Online aanbiedt, zullen beide Facebook pagina’s komen te vervallen.