Welkom bij STHEAN

De School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (STHEAN) is een initiatief van Michael De Baker, regressie therapeut en evolutionair astroloog in de school van Jeffrey Green en Mark Jones.
De doelstelling van de school is astrologen en astrologen in spe op te leiden tot evolutionair astroloog die zijn/haar kennis van de zielsintenties gebruikt om mensen therapeutisch te begeleiden. In deze benadering wordt de horoscoop gebruikt als diagnostisch middel, niet als doel op zichzelf.

De evolutionair astroloog gaat uit van een zielsontwikkeling over een meerderheid van levens en wendt zijn therapeutische vaardigheden aan om cliënten te helpen bij het verwerken en oplossen van trauma dat reist van leven naar leven, alsook bij het vinden van antwoorden op levens- en zielsvraagstukken. In de opleiding wordt daarom veel nadruk gelegd op het ontwikkelen van die therapeutische vaardigheden zodat, zelfs wanneer de cliënt maar één maal op consult komt, een sterk helende werking uitgaat van de ontmoeting tussen therapeut en cliënt. Wanneer het werk goed gedaan wordt, beperkt die helende werking zich niet alleen tot de cliënt maar raakt zij evenzeer de therapeut. In een ware en werkelijke ont-moet-ing tussen twee zielen veranderen beiden. 

Spiritueel staat de opleiding op het kruispunt van de grote wereldleraren: Christus, Boeddha, de middeleeuwse mystici, Rumi, J.Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj, Paramahansa Yogananda, Kahlil Gibran, Lao Tse, e.a. Het transpersoonlijke model van de psyche dat de opleiding hanteert is ontstaan uit een samenvloeien van de inzichten uit veertig jaar regressie therapie (Morris Netherton, Roger Woolger, e.a.) en de psychosynthese van Roberto Assagioli. De opleiding besteedt geen aandacht aan psychologisch georiënteerde astrologie omdat het model van de psyche waar deze vormen van astrologie op zijn gebaseerd geen ruimte biedt voor de centrale idee van de evolutionaire astrologie, nl. een thematische zielsontwikkeling over een meerderheid van levens.

De opleiding hanteert het Multidimensionale Model van de psyche zoals uitgelegd in het boek Herinnering van de hand van Roger Woolger.