Regressie Therapie

Wat is Regressie Therapie?

Regressietherapie werkt vanuit de veronderstelling dat onverwerkt trauma uit het verleden (vroege jeugd, geboorte, zwangerschap, conceptie, vorig leven) de oorzaak is van een veelheid aan emotionele, psychische en lichamelijke klachten in het heden.

Door terug te gaan naar dit trauma en het zodanig te herbeleven dat afgemaakt kan worden wat toen niet verwerkt kon worden, verdwijnen die klachten vaak.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie, mail

michaeldebaker896@gmail.com

of bel 06.11808857

Kijk het volgende Youtube filmpje voor een goed beeld van wat regressie therapie is en voor jou kan betekenen.

https://www.youtube.com/watch?v=1mSbUQPNLFE