Tarieven

 Astrologie Consult

* Evolutionaire Horoscoop duiding – Met welke thema’s is mijn ziel bezig geweest in vorige levens? Hoe zagen die vorige levens eruit?, Met welke zielelading ben ik dit leven binnengekomen?, Wat voor soort struikelblokken neem ik mee uit vorige levens en wat ik daar aan doen? Wat wil mijn ziel van mij in dit leven?

Prijs: 160€

(duur van een consult is tussen de anderhalf en twee uur, geluidsopname van het consult wordt na afloop kosteloos gemaild)

* Evolutionaire Relatie horoscoop duiding – Ken ik deze persoon uit een vorig leven? Zoja, wat zijn de karmische thema´s waar we mee bezig zijn (geweest) in onze relatie? Waar gaat deze relatie naar toe? Wat wil deze relatie van mij, en van ons allebei?

Prijs individueel relatie consult (er komt een persoon op het consult maar het gaat over de relatie tussen twee mensen): 250€

Prijs gezamenlijk relatie consult (er komen twee mensen op het consult en het consult gaat over de relatie tussen beiden): 325€

(duur van een consult twee uur, geluidsopname van het consult wordt na afloop kosteloos gemaild)

* Horoscoop duiding pasgeborene – een gedetailleerd pedagogisch handboek, een psychologische routekaart waarop duidelijk staat aangegeven waar de ziel van uw kind mee bezig is geweest in vorige levens, waar die ziel naar toe wil in dit leven, hoe uw kind dat gaat doen en hoe u hem/haar daarbij kunt helpen. Vermijd de opvoedingsvalkuilen en wees voorbereid op wat zonder enige twijfel het grootste en meest belangrijke project in uw leven is.

Prijs: 160€

(duur van een consult is tussen de anderhalf en twee uur, geluidsopname van het consult wordt na afloop kosteloos gemaild)

 

Regressie therapie Sessie

Intake gesprek: 120€

(duur van het gesprek is ongeveer anderhalf uur. In kaart brengen van het probleem, onderliggende thema´s, gewenste toestand, verwachte duur van de therapie etc.)

sessie: 160€

(duur van een sessie is tussen de anderhalf en twee uur)

Studenten

van de School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (STHEAN)

hulp met algemene vragen over de inhoud van de diverse modulen: 80€ per uur.

In plaats van diep in te gaan op de specifieke horoscoop van één persoon, is in deze begeleidingsgesprekken gekozen voor een formaat waarin de specifieke vraag/vragen van de student beantwoord wordt/en aan de hand van meerdere voorbeelden, hetzij uit de praktijk van de leraar, hetzij in de vorm van denkbeeldige planeet plaatsingen.

hulp met horoscopen: 120€ per uur.